0123

Motokros PP 13. 4. in DP 14.4.2019 Prilipe

Vsa uradna obvestila boste lahko od danes naprej, od 18,00 ure spremljali na tej spletni stani AMD Brežice.I.S.

Motokros vikend 13.-14. april 2019

VABILO ZA REDNI VOLILNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2018

                                                                   VABILO

ZA VOLILNI REDNI LETNI ZBOR ČLANOV AMD BREŽICE 2018

Na podlagi sklepa UO AMD BREŽICE, v skladu z 17. členom statuta AMD BREŽICE, sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v ČETRTEK 14. 3. 2019, s pričetkom ob 18. uri v gasilskem domu PGD Brežice - Okolica, v Šentlenartu na Milavčevi 105.

___________________________________________________________________________

DNEVNI RED ZBORA ČLANOV 2018

1. Otvoritev in pozdravni govor

2. Izvolitev organov zbora članov: delovni predsednik, zapisničarka in dva

       overitelja zapisnika

3. Izvolitev verifikacijske komisije

4. Poročila AMD Brežice za 2018

   -   poročilo o delu

   -   finančno poročilo

-   poročilo nadzornega odbora, disciplinske komisije

5. Poročilo verifikacijske komisije

6. Razprava po poročilih za leto 2018

7. Sprejem poročila o delu, zaključnega računa in poročila nadzornega odbora za leto 2018

8. Program dela za leto 2019

9. Finančni načrt za 2019

10. Sprejem programa dela in finančnega načrta za 2019

11. Razrešitev organov društva v mandatnem obdobju od 2015 do 2019

12. Volitve organov AMD Brežice za mandat štirih let od 2019 do 2023

13. Podelitev posebnih priznanj - zahval

14. Beseda gostom

15. Razno

Spoštovani člani in članice AMD Brežice!

Glede na to, da je v AMD Brežice volilno leto, vas prosim, da se zanesljivo udeležite tega zbora, da boste dali oziroma zaupali svoj glas novemu vodstvu za naslednja 4 leta.

V skladu s 18. členom statuta AMD BREŽICE, je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je ob sklicu navzočih več kot polovica članov društva. Po preteku 30 min od sklica je ZBOR ČLANOV sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov društva.

AMD BREŽICE                                                                         Brežice, dne 25. 02. 2019

Predsednik UO: Ivan Slopšek